Naslovnica Pretraživanje AA
ENHEMS-BUILDINGS
 
 
DIFUZIJA ZNANJA I UMREŽAVANJE

Rezultati

  • Utvrđene smjernice za daljnji razvoj tehnologije sustava za gospodarenje energijom u zgradama koje imaju velik potencijal za transfer tehnologije
  • Prema dionicima promovirane ekonomske i okolišne pogodnosti ostvarive sustavom za gospodarenje energijom u zgradama

 

Aktivnosti
A5.1    Involviranje ključnih HEI/PRO/SME* u građevnom sektoru
A5.2    Organizacija istraživačkog seminara
A5.3    Diseminacija BEMS tehnologije
A5.4    Organizacija BEMS-TTC prezentacijsko-diskusijskog događaja

 

Isporučeni rezultati
D5.1.1

Zapisnik sa sastanka s hrvatskim HEI/PRO/SME

M8
D5.1.2. Služeno uključivanje novih članova u BEMS TTC M23
D5.1.3. Praćenje R&D prioriteta BEMS-TTC-a M23
D5.2.1. Organiziran istraživački seminar za ciljane HEI/PRO/SME M19
D5.3.1. BEMS-TTC web stranica M6
D5.3.2.

Zapisnik o sinergiji BEMS tehnologije sa ostalim tehnologijama na polju energetski efikasnog upravljanja zgradama

M15
D5.3.3.

Izvješća o sudjelovanju na relevantnim svjetskim znanstvenim i profesionalnim konferencijama i sajmovima

M23
D5.4.2. Zaključci vezani uz organiziranu prezentaciju/diskusiju M24

 

 

* HEI  - visokoobrazovne ustanove

* PRO - javne istraživačke ustanove

* SME - mala i srednja poduzeća

 


TRAŽILICA
 
KONZORCIJ
 

 

 

 

 

 

 


FINANCIRANJE
 

Ovaj projekt financira Europska unija


DISCLAIMER
 

Ova web stranica napravljena je uz podršku Europske unije.

Za sadržaj ove web stranice odgovaraja isključivo Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i ona ni na koji način ne odražava mišljenje Europske unije.