Naslovnica Pretraživanje AA
ENHEMS-BUILDINGS
 
 
RAZVOJ ALATA ZA DIZAJN BEMS

Rezultat

  • Stvoren skup alata za dizajn sustava za gospodarenje energijom u zgradama koji je prilagođen konkretnoj zgradi

 

Aktivnosti
A1.1      Uspostava infrastrukture za modeliranje zgrade
A1.2      Inkorporiranje estimacijskih tehnika u BEMS dizajn
A1.3      Inkorporiranje tehnika optimalnog upravljanja u BEMS dizajn
A1.4        Implementacija BEMS algoritama u otvorenu platformu za automatizaciju u zgradarstvu

 

Isporučeni rezultati
D1.1.1 Tehničke specifikacije softvera za modeliranje i simuliranje termodinamičkih procesa u zgradama M0
D1.1.2.

Ugovor o nabavi softvera za modeliranje i simulaciju zgrada s uključenim treningom

M2
D1.1.3. Primjenjivi model testne lokacije M4
D1.2.1.

Procjena varijabli zgrade potrebnih za rad BEMS alata na testnoj lokaciji

M7
D1.2.2.

Sustavno razvijene estimacijske metode za potrebne varijable zgrade na testnoj lokaciji

M11
D1.3.1. Ciljevi i ograničenja za rad BEMS na testnoj lokaciji M5
D1.3.2.

Sustavno razvijene strategije optimalnog upravljanja za rad BEMS na testnoj lokaciji

M11
D1.4.1.

Zahtjevi i izbor otvorene platforme za automatizaciju u zgradarstvu

M11
D1.4.2.

Uključivanje razvijenih upravljačkih i estimacijskih algoritama unutar otvorene platforme za automatizaciju u zgradarstvu

M12

 


TRAŽILICA
 
KONZORCIJ
 

 

 

 

 

 

 


FINANCIRANJE
 

Ovaj projekt financira Europska unija


DISCLAIMER
 

Ova web stranica napravljena je uz podršku Europske unije.

Za sadržaj ove web stranice odgovaraja isključivo Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i ona ni na koji način ne odražava mišljenje Europske unije.